Umetnička škola u Kraljevu – Osnovni podaci

Naziv škole: Umetnička škola u Kraljevu

Adresa: Cara Lazara br. 38 / 36 000 Kraljevo

Područje rada: Kultura, umetnost i javno informisanje

Stepen / vrsta obrazovanja: Srednja škola / stručno i umetničko obrazovanje

Žiro račun škole:

PIB:

Matični broj:

Umetnička škola u Kraljevu je jedna od malobrojnih škola u Srbiji koja se bavi obrazovanjem u oblasti likovne umetnosti i dizajna. Vrlo brzo (odmah po upisu svojih prvih maturanata na fakultete), škola stiče ugled, skromno rečeno, dobre škole. Najmlađa u regionu, osnovana je 2004 godine kao 10-ta srednjoškolska ustanova u Kraljevu. Škola upisuje dva odeljenja (40 učenika) godišnje u tri obrazovna profila: Likovni tehničar,Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda i Tehničar dizajna grafike. 160 učenika, 42 nastavnika, 5 radnika uprave (direktor, sekretar, šef računovodstva, pedagog, bibliotekar) i 4 pomoćna radnika čine korisnike školskog prostora i aktere nastavnih i drugih aktivnosti. Prostorije škole nalaze se na prvom spratu zgrade u centru grada, poznate kao „Gvožđar“, preko puta glavne pošte i uz rame Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“. Radni ritam je organizovan u dve smene (prvi i treći – drugi i četvrti razred) koje rotiraju na mesec dana. Raspolažemo sa 9 nastavnih prostorija, bibliotekom, 2 magacina, nastavničkom zbornicom i kancelarijama (2) za upravu. Škola je na spoljašnjem vrednovanju (oficijelni pregled škole od strane nadležnog ministarstva) dobila ocenu 3 (skala vrednovanja je od 1 do 4), bez sopstvene zgrade i uslova koji prate taj nedostatak. Naša škola vrlo rado učestvuje u vannastavnim aktivnostima i akcijama, u svojoj organizaciji ili organizaciji drugih, sličnih i različitih ustanova.

Pozicija i prostorni uslovi zgrade u kojoj škola radi, za broj učenika koji se školuje i broj i vrstu obrazovnih profila koje škola ima, nakon proširenja i adaptacije 2014 godine, slobodno se mogu nazvati odličnim. Naravno, idealne uslove škola bi mogla imati jedino izgradnjom prostora po normativima koje propisuje nadležno ministarsvo. U više navrata vođeni su razgovori sa lokalnom samoupravom, koja je jasno pokazivala želju .da problem prostorija za rad Umetničke škole u Kraljevu,trajno reši. Druga, takođe dobra solucija o kojoj se razmišlja jeste odabir prostora u vlasništvu lokalne samouprave, koji bi se opredelio za trajnu i potpunu adaptaciju i prilagođavanje istog važećim normativima i preko toga modernizovanom izvođenju nastave.

Kratak istorijat škole

Od svog osnivanja 2004 pa do do 2008 godine, Umetničkan škola u Kraljevu radila je u više zgrada. Za prve dve školske godine kolektiv Mašinskog fakulteta u Kraljevu ustupio je nekoliko svojih prostorija a za treću i početak četvrte, škola je iznajmila prostor u Domu društvenih organizacija.Od 2008 godine radi u prostorijama na prvom spratu zgrade „Novi Gvožđar“

zgrada Mašinskog fakulteta Kraljevo i Dom društvenih organizacija Kraljevo

U prvoj školskoj godini (2004-05) svog postojanja škola je na prijemnom ispitu imala 75 prijavljenih kandidata a upisala 40 učenika u četiri obrazovna profila, tri redovna i jedan ogledni. U istoj, prvoj godini postojanja, osim otvaranja škole i urađenog programa oglednog profila „Tehničar za konzervaciju i restauraciju“, školski tim izrađuje, po rečima tada nadležnog načelnika u Ministarstvu prosvete Srbije, uzoran projekat, sa kojim isto ministarstvo konkuriše za dodelu značajnih sredstava od japanske vlade. Škola dobija na konkursu prvo mesto ali ne i predviđena novčana sredstva, koja su, nepoznatim načinom i putem, preusmerena u drugom pravcu.

Narednih godina interesovanje za upis u Umetničku školu u Kraljevu raste, te, iako broj osnovaca u Srbiji i Kraljevu, na žalost, znatno opada, škola u dva navrata, umesto planirana dva, upisuje po tri odeljenja sa 20 učenika. To interesovanje osnovaca za upis u Umetničku školu u Kraljevu ne prestaje ni danas tako da svake godine, nakon prijemnog ispita imamo više kandidata sa položenim prijemnim ispitom nego što škola može da upiše u prvi razred.

2014 godine škola uz saglasnost lokalne samouprave, adaptira prostor na prvom spratu zgrade koju koristi i tako znatno menja uslove za rad, a proširenjem postojećih i dodavanjem novih nastavnih prostorija naročito poboljšava uslove za obavljanje nastavne aktivnosti.

Зграда

Позиција и просторни услови зграде у којој школа ради, за број ученика који се школује и број и врсту образовних профила које школа има, након проширења и адаптације 2014 године, слободно се могу назвати одличним. Наравно, идеалне услове школа би могла имати једино изградњом простора по нормативима које прописује надлежно министарсво. У више наврата вођени су разговори са локалном самоуправом, која је јасно показивала  жељу .да проблем просторија за рад Уметничке школе у Краљеву,трајно реши. Друга, такође добра солуција о којој се размишља јесте одабир простора у власништву локалне самоуправе, који би се определио за трајну и потпуну адаптацију и прилагођавање истог важећим нормативима и преко тога модернизованом извођењу наставе.

Уметничка школа у Краљеву
ул. Цара Лазара 38
тел. 036/326 700
36000 Краљево
umetnicka@mts.rs