ИНФОРМАЦИЈЕ  О  ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ У КРАЉЕВУ – за шк. 2023/2024.

пријављивање за полагање пријемног испита : 

 • од 18. до 24. априла електронским путем на порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs 
 • 21. и 24. априла  непосредно у матичним основним школама и непосредно у просторијама Уметничке школе у Краљеву у периоду од 900 -1600

Потребна документа:  Пријава за полагање пријемног испита

НАПОМЕНА: Образац пријаве обезбеђује Школа

11. мај  од  18:00 – истицање листе кандидата са распоредом полагања по учионицама

12. мај  – полагање испита (од 09:00 до 12:00 часова) – цртање

 • прозивка ученика (обавезно је да ученик са собом понесе ђачку књижицу са овереном  фотографијом)
 • ученици су  у обавези  да са собом  понесу оловке  за цртање
 • ради се 4 школска  часа,без паузе (180 мин.)
 • након завршеног испита  ученик је у обавези да погледа распоред рада за наредни дан

13. мaj  –  полагање испита (од 09:00 до 12:00 часова) – сликање

 • прозивка ученика (обавезно је да ученик са собом понесе ђачку књижицу са овереном  фотографијом)
 • ученици су  у обавези  да са собом  понесу темпере  боје, четке  за сликање, палету, крпу  и посуду за  воду
 • ради се 4 школска часа,без паузе (180 мин.)
 •  након завршеног испита,ученик је у обавези да погледа распоред рада за наредни дан

14. мај   –  полагање испита  (од 09:00 до 12:00 часова) – вајање

 • прозивка ученика (обавезно је да ученик са собом понесе ђачку књижицу са овереном  фотографијом)
 • ученици су  у обавези  да са собом  понесу мале  шпахтле за  вајање
 • ради се 4 школска  часа,без паузе (180 мин.)

Приговори на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник о упису ученика у средње школе могу се улагати до 12h наредног дана у односу на одржани део Пријемног испита (за цртање до 12h 13.05.2023., за сликање до 12h 14.05.2023., за вајање до 12h 15.05.2023.).

Комисија за приговоре даје одговор за сваки предвиђени рок за приговор до 18h текућег дана.

15-23.05.2023. – прелиминарни резултати пријемног испита

15-23.05.2023. – подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита

Напомена: могуће је уложити приговор на погрешно сабирање  бодова 

Приговори на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

16-24.05.2023. –  истицање коначних резултата пријемног испита 

Радове са пријемног испита није могуће преузети

Додатне информације на телефон 036-326-700

Сајт школе umetnicka-kv.net