Распоред звоњења

Распоред звоњења

Распоред звоњења за школску 2021-2022. годину – Уметничка школа у Краљеву

Обележавaње школске славе

Школска слава Свети Сава сваке године, 27. јануара, трационално се, пригодним свечаностима, обележава у свим школама на територији Републике Србије. Овај датум, када школа празнује своју славу, утврђен је као радни дан, без одржавања наставе у календарима образовно-васпитног рада. Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, школе ће, по налогу Школске управе и Министарства просвете, своје пригодне свечаности реализовати поштујући…

СМЕРНИЦЕ

ЗА ПРАВИЛНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ АКТИВНОСТИ  И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА У Е ДНЕВНИКУ Поштоване колеге, сматрамо да прво  треба да направимо осврт на допис МПНТР који смо вам послали мејлом, а оставили овде 29.нов 2020.године, а тиче се оцењивања ученика   „Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе…

Паспоред одржавања већа

Одељенска већа: ПОНЕДЕЉАК 21.12.2020 10:30 часова -1/1 10:45 часова – 1/2 11:00 часова – 2/1 11:15 часова – 2/2 11:30 часова – 3/1 11:45 часова – 3/2 12:00 часова – 4/1 12:14 часова – 4/2 СРЕДА 23.12.2020. 10:30 часова – Наставничко веће

Линк пријаве за вакцинисање

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
https://euprava.gov.rs/usluge/6224

Настава на даљину

Драге и поштоване колеге, Након јучерашњих дописа и обављеног разговора са директором преносимо вам закључке: Све што буде од значаја за рад и организацију онлајн наставе у будућем периоду биће окачено на сајт школе, а такође ћете бити обавештени  путем мејла Неопходно је да одељењске старешине обавесте родитеље на неки начин  о начину рада у наредном периоду,  као и да их благовремено обавештавате уколико буде  било каквих проблема у испуњавању школских обавеза. О томе водити евиденцију у ЕС дневнику. Одељењске старешине, али и…

Дежурство наставника

Дежурство траје од 7.15 до 15 минута по свршетку наставе. КОД ПРОМЕЊЕНЕ СМЕНЕ МЕЊА СЕ И РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА (ТАКОЂЕ ПО ПРИНЦИПУ ОГЛЕДАЛА СА ТАЧКОМ ОГЛЕДАЊА ИЗМЕЂУ 7-ОГ И 8-ОГ ЧАСА) За оне којима није јасно: 1 час = 14 час 2 = 13 3 = 12 4 = 11 5 = 10 6 = 9…

Снимање часова

Поштована/-и,  Поштованe колеге руководиоци школских управа и директори школа, Још једном вас подсећамо на допис прослеђен 20. августа у вези Плана снимања видео часова за средње стручне школе и Упутства за школе и наставнике који снимају часове. Као што смо том приликом најавили достављамо вам неколико додатних техничких упутстава.  1.      Према Упутству, потребно је да директори школа које…

АЛАТИ ЗУОВ-а за учење на даљину
Шаблон за израду матурског рада

ИОП – друга А категорија

Друга А категорија

ИОП – прва категорија

Прва категорија ИОП

ИОП – Педагошки профил

Pedagoski profil  Педагошки профил

Образац – Припремна настава – матурски испити

Припремна настава за матурски испит

Образац – Припремна настава – поправни испити

припремна настава за поправни испит

Неки аспекти писане припреме

Неки аспекти писане припреме

Неки аспекти писане припреме

Припреме за час

припрема за час

Zakon i školska akta

Закон о основама образовања 16-PRAVILNIK-o-vrsti-strucne-spreme-ss najnovije_izmene_i_dopune_zakona_o_javnim_nabavkama PRAVILNIK_O_UPISU_U_SREDNJU_SKOLU_ZA_OBJAVLJIVANJE_09_04_14 Pravilnik-cenus-srednje-nezvanično-prečišćen-tekst Pravilnik-o-evidenciji-u-srednjoj-školi Pravilnik-o-ocenjivanju-učenika-u-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-za-objavljivanje-1 Закон-о-изменама-и-допунама-Закона-о-основама-система-образовања-и-васпитања Закон-о-основама-система-образовања-и-васпитања Закон-о-средњем-образовању-и-васпитању ПРАВИЛНИК-o-pedagoškoj-normi-svih-oblika-oblika-ov-rada-nastavnika-i-struč-saradnika Правилник-о-сталном-стручном-усавршавању-и-стицању-звања-наставника-васпитача-и-стручних-сарадника Правилник-о-Стандардима-компетенција-директора-установа-образовања-и-васпитања Правилник-о-степену-и-врсти-образовања-наставника-који-изводе-образовно-васпитни-рад-из-изборних-предмета-у-основној-школи Правилник-о-степену-и-врсти-образовања-наставника-стручних-сарадника-и-помоћних-наставника-у-гимназији    

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (1)

Уметничка школа у Краљеву
ул. Цара Лазара 38
тел. 036/326 700
36000 Краљево
umetnicka@mts.rs