Запослени

Школа има 48 запослених

У настави ради 40 запослених а у  ваннастави ради 8 запослених радника

Уметничка школа у Краљеву
ул. Цара Лазара 38
тел. 036/326 700
36000 Краљево
umetnicka@mts.rs