Контакт

Уметничка школа у Краљеву

адреса: Цара Лазара 38
36000 Краљево, Србија
тел: 036 326 700
имејл: umetnicka@mts.rs

Уметничка школа у Краљеву
ул. Цара Лазара 38
тел. 036/326 700
36000 Краљево
umetnicka@mts.rs