Школа има 8 оделена.

Општеобразовна настава изводи се са целим одељењем а настава на стручним предметима изводи се у групама

Први разред

1/1 – одељенски старешина Горан Бзенић

 • група А / Ликовни техничар
 • група Б / Ликовни техничар

1/2 – одељенски старешина Нада Дамјановић

 • група А / Техничар дизајна графике
 • група Б / Техничар дизазна ентеријера и индустијских производа

Други разред

11/1 – одељенски старешина Бобан Босић

 • група А / Ликовни техничар
 • група Б / Ликовни техничар

I1/2 – одељенски старешина Јасмина Васић

 • група А / Техничар дизајна графике
 • група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Трећи разред

ІІ/І – одељенски старешина Олгица Лазаревић Васиљковић

 • група А / Ликовни техничар
 • група Б / Ликовни техничар

JV2 – одељенски старешина Ана Kojић

 • група А / Техничар дизана графике
 • група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Четврти разред

IV/1- одељенски старешина Алиса Матовић

 • група А / Ликовни техничар
 • група Б / Ликовни техничар

IV/2 – одељенски старешина Слаћана Вукојевинћ

 • група А / Техничар дизана графике
 • група Б / Техничар дизазна ентеријера и индустријских производа