Профили

Уметничка школа у Краљеву је основана 2004.године и образује ученике у области Култура, уметност и јавно информисање, кроз 3 образовна профила: Ликовни техничар, техничар дизајна графике и техничар дизајна ентеријера и индустријских производа. Профили су одабрани с обзиром на захтеве тржишта и интересовање ученика. Школовање на свим профилима траје четири године. Проходност постоји ка свим факултетима.

Ликовни Техничар

Ликовни техничар је профил са најширим ликовно-уметничким образовањем на средњошколском нивоу. У процесу школовања за овај образовни профил ученици добијају посебна знања из области ликовних уметности. Највише се пажње поклања цртању и сликању, али и разним зидним техникама чиме се ствара…

детаљније

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Смер Дизајн ентеријера и индустријских производа. Кроз изучавање предмета теорија дизајна, перспектива, стилски ентеријер, познавање материјала, пројектовање, грађевинска конструкција…ученици стичу елементарна знања о ликовном решавању ентеријера, а радионички рад је интезиван у 3-ој и 4-ој години, тако да по завршетку…

детаљније

Техничар Дизајна Графике

Током школовања, ученици своје знање стичу, поред низа општеобразованих предмета, у оквиру предмета технологија штампе, фотографија, цртање и сликање, теорија форме, писмо, а синтезу струке чине предмети: обликовање графике, графика књиге и плакат. Код ученика развијају смисао за визуелна запажања…

детаљније

О Уметничкој школи у Краљеву

Бити уметник значи бити ерудита. Наша школа, поред широког дијапазона дизајнерских и ликовних предмета поседује широку лепезу општеобразовних предмета, што нашим ученицима…

детаљније

Уметничка школа у Краљеву
ул. Цара Лазара 38
тел. 036/326 700
36000 Краљево
umetnicka@mts.rs