Eдукацији о превенцији и спречавању сајбер малтретирања – Покажи риспект – реагуј на хејт
|

Eдукацији о превенцији и спречавању сајбер малтретирања – Покажи риспект – реагуј на хејт

У четвртак 28. септембра, ученици Уметничке школе у Краљеву узели су учешће на едукацији о превенцији и спречавању сајбер малтретирања (енг. cyberbullying) за ученике средњих школа.