Техничар Дизајна Графике

Током школовања, ученици стичу знање не само из широког спектра општих предмета, већ и унутар области као што су Технологија штампе, Фотографија, Цртање и сликање, Теорија форме и Писмо. Синтезу њихових вештина развијају кроз предмете као што су Oбликовање графике, Графика књиге и Плакат. Овај курикулум негује ученицима осећај визуелне перцепције и способност анализе елемената визуелног израза. Усађује им осећај графичке и типографске композиције, израза и пуну функционалност широких визуелних комуникација.

По завршетку образовања као Техничари дизајна графике, ученици добијају прилику да раде у различитим областима графичке индустрије, на дизајну сајтова и мобилних апликација, у новинским и издавачким компанијама, рекламним агенцијама, фирмама специјализоване за графички дизајн и дизајн амбалаже. Опремљени вештинама стеченим током средње школе, они су спремни да раде самостално или у тиму на графичкој опреми компанија, организујући све промотивне или рекламне активности, опремајући транспортну и саобраћајну графику, у промоцији туризма, спорта и другим повезаним областима.

Графички дизајн је примењена уметност. Као дизајнерска дисциплина, графички дизајн има за задатак да визуелно обликује комуникацију кроз различите медије, укључујући веб сајтове, друштвене мреже, новине, часописе, плакате, билборде, визит-картице, маркетиншке кампање производа и услуга и још много тога. У савременом контексту, графички дизајн обухвата графичке продукције прилагођене електронским медијима као што су интернет или телевизија, као и другим медијима.

Графички дизајн је и уметност и изабрано занимање које укључује одабир и аранжирање визуелних елемената као што су типографија, фотографија, илустрација, симболи и боје с циљем преношења поруке одређеној публици. Понекад се за графички дизајн користи израз “визуелна комуникација” како би се истакла његова функција давања форме и облика информацијама. Задатак графичког дизајнера је комбиновање визуелних и вербалних елемената у организовану и ефикасну целину. Могло би се рећи да је графички дизајн колаборативна дисциплина. Писци креирају речи и слогане, фотографи и илустратори креирају визуелне елементе, типографи различите типографије, док графички дизајнери стварају композицију (целину) визуелне комуникације.

Стручни предмети:

 • Tеорија форме
 • Обликовање графике
 • Графика књиге
 • Плакат
 • Писмо
 • Фотографија
 • Технологија штампе
 • Цртање и сликање
 • Историја уметности

Општи образовни предмети (године студирања):

 • Српски језик (1,2,3,4)    
 • Енглески језик (1,2,3,4)    
 • Математика (1,2)   
 • Физика (1,2)  
 • Хемија (1)  
 • Биологија (1,2)  
 • Историја (1,2) 
 • Географија (1)   
 • Социологија (3)    
 • Устав и право грађана (4)    
 • Психологија (3)    
 • Филозофија (4)  
 • Физичко васпитање (1,2,3,4)   
 • Музичко (1)    
 • Верска настава (1,2,3,4)   
 • Грађанско васпитање (1,2,3,4)     
 • Рачунарство и информатика (1)