Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа

Смер Дизајн ентеријера и индустријских производа. Кроз изучавање предмета теорија дизајна, перспектива, стилски ентеријер, познавање материјала, пројектовање, грађевинска конструкција…ученици стичу елементарна знања о ликовном решавању ентеријера, а радионички рад је интезиван у 3-ој и 4-ој години, тако да по завршетку средње школе могу да пројектују: намештај (столове, столице,комаде,плакаре…), производе за широку потрошњу (чаше,тањире,лампе,телефоне…), аутомобиле, а и комплетне ентеријере ( банке, хотеле, кафиће…).

Практичним радом, ученици се упознају са технологијом обраде појединих врста материјала и стичу знања о руковању алатом и поступцима завршне обраде који се најчешће јављају код реализације модела. Школовање се може наставити факултетима ликовних и примењених уметности, архитектонским, грађевинским факултетом. Уколико ученици не желе да наставе своје школовање могу се запослити у фабрикама намештаја, столарским радионицама, салонима ексклузивног увозног намештаја или у било којој фабрици која се бави производњом.


Општеобразовни предмети (година изучавања):
Српски језик (1,2,3,4)    Енглески језик (1,2,3,4)    Математика (1,2,3,4)   Физика (1,2)  Хемија (1)  Биологија (1,2)  Историја (1,2) Географија (1)    Социологија (3)    Устав и право грађана (4)    Психологија (3)   Филозофија (4)    Физичко васпитање (1,2,3,4)   Музичко (1)    Верска настава (1,2,3,4)    Грађанско васпитање (1,2,3,4)    Рачунарство и информатика (1)

Стручни предмети:
• Теорија форме
• Обликовање
• Моделовање
• Писмо
• Стилски ентеријер
• Теорија дизајна
• Перспектива
• Техничко цртање
• Нацртна геометрија
• Фотографија
• Познавање материјала
• Грађевинске конструкције
• Пројектовање
• Радионички Рад
• Цртање и сликање
• Историја уметности