Зашто Уметничка?

Одговор на ово питање је крајње једноставан и логичан – зато што имаш дара, имаш таленат, склоност коју треба искористити на своју добробит, за свој успех, задовољство и срећу. Зашто тражити своје изворе прихода ван својих склоности?  Природно је  остваривати се кроз свој рад или стваралаштво, развијати свој таленат, стицати  нова знања и од свега што учимо уобличити своју професију и занимање и на крају, наравно, остваривати и добит.

Нема бољег места за оне који имају тај дар од Уметничке школе у Краљеву. За сваког ко поседује тај дар, Уметничка представља најбоље место за средње ликовно образовање и најдиректнији пут ка високом стручном образовању у области ликовне и примењене уметности. 

Било да  ученик имао одличан или  довољан успех у основној школи, свеједно, (напредовање у образовању је лични и индивидуалан процес), у сваком случају ће систематизовано, уз професионалан кадар, унапредити свој таленат максимално и стећи добро средње образовање и припремити се за наставак школовања или самосталан рад у стуци на техничком нивоу.

Узгред, запитајмо се  и ово – да ли је важно у каквој средини ћемо провести четири године школовања тј. да ли нас та средина стимулише на рад и уважава као личност, као индивидуу, да ли нас бодри, вуче напред или делује на нас непожељно и дестимулативно, да ли увећава наш таленат или га гуши и запоставља. Наравно, у свакој школи неко је на правом месту. Остаје да се свако за себе запита да ли је на месту најбољем за њега, да ли је срећан и задовољан ту где је.

Добродошли!

Погледај презентацију чији су аутори бивши ученици школе:

 Аритонивићев филмчић на YouTube