Одељење/групе, одељенске старешине

Школа има 8 одељења

 Општеобразовна настава изводи се са целим одељењем а настава на стручним предметима изводи се у групама


Први разред

I/1 – одељењски старешина Александар Златојевић

          – група А  / Ликовни техничар 

          – група Б / Ликовни техничар 

I/2 – одељењски старешина Станислава Јовановић Поповић

          – група А / Техничар дизајна графике 

          – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа


Други разред

II/1 –  одељењски старешина  Светлана Вуксановић

            – група А  / Ликовни техничар 

            – група Б / Ликовни техничар 

II/2  – одељењски старешина Ивана Стајић

            – група А / Техничар дизајна графике 

            – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа 


Трећи разред

III/I –  одељењски старешина Саша Баралић

            – група А  / Ликовни техничар 

            – група Б / Ликовни техничар 

III/2 – одељењски старешина Слободан Јелић

            – група А / Техничар дизајна графике 

            – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа 


Четврти разред

IV/1 – одељењски старешина Жељко Андријанић

            – група А  / Ликовни техничар 

            – група Б / Ликовни техничар 

IV/2 – одељењски старешина Радоња Ерчевић

            – група А / Техничар дизајна графике 

            – група Б / Техничар дизајна ентеријера и индустијских производа