Помоћни радници

Вера Куч – спремачица

Светлана Тимотијевић – спремачица

Весна Ковачевић – спремачица

 

Уметничка школа у Краљеву
ул. Цара Лазара 38
тел. 036/326 700
36000 Краљево
umetnicka@mts.rs