Најбитније информације о полагању Пријемног испита у Уметничкој Школи

Ученици треба да буду испред школе 20 минута пре почетка испита (7.40)!

Ученици се морају придржавати прописаних мера о заштити здравља које ће бити на снази у време полагања пријемног испита.

Како би се спречило прављење гужве приликом уласка кандидата у школу, дежурни наставници ће прозивати кандидате испред улаза у школу. Када се формира група која ради у истој учионици, наставник уводи кандидате у објекат и води до просторије у којој ће полагати тај део испита. При томе, неопходно је да се ученици држе међусобне дистанце. Приликом уласка кандидати треба да нагазе дезинфекциони сунђер и изврше дезинфекцију руку на за то одређеном месту.

Након уласка у просторију за полагање испита, још једном, прозвањем се проври присуство кандидата. Ученици који закасне сачекаће испред улаза у школу завршетак прозивке свих група и у пратњи дежурног наставника прикључити се својој предвиђеној групи уз накнадну идентификацију. Кандидати који немају ђачку књижицу са овереном фотографијом не могу приступити полагању.  Дежурни наставник кандидатима ће прочитати објашњење и упутство за израду задатка које је урадила стручна комисија, а након тога свим кандидатима ће уручити по примерак истог.  Ради се 4 школска часа, без паузе (180 мин.). Ученици могу излазити до тоалета. Када ученици заврше рад професор ће поделити коверте са цедуљама за шифровање. Ученици попуњавају цедуље. Једна од њих се ставља у коверат, коверат се лепи и сједињује хефтањем са радом. Другу цедуљу ученици носе са собом.

Иста процедура се понавља сва три дана.

Цртање

Кандидати цртају на основу поставке коју је поставила комисија. Поставка је обично састављена од неколико предмета за свакодневну употребу аранжираних са пар драперија (тканина) и углавном није колористички богата. У овом делу испита ученици поред уравнотеженог смештања елемената на формат (композиција), треба да покажу своје склоности да уоче односе величина предмета на поставци, њихове валерске вредности и маштовитост у обради површина.

  • Материјал

Школа обезбеђује папир за цртање.

Ученици обезбеђују оловке и гумице за цртање.

Сликање

Кандидати и на овом испиту раде на основу поставке коју је поставила комисија. Поставка је обично састављена од неколико предмета за свакодневну употребу аранжираних са пар драперија (тканина) која је колористички богата. У овом делу испита ученици поред уравнотеженог смештања елемената на формат (композиција), треба да покажу своје склоности да уоче боју предмета на поставци и њихове тонске промене условљене светлом као и склоност ка колористичкој хармоничности у свом приступу сликању. Наравно и овде је маштовитост у третману површина и њиховој обради јако пожељна.

  • Материјал

Школа обезбеђује папир за сликање и воду.

Ученици обезбеђују темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четке за сликање (што више и разноврсније), палету за мешање боја, посуду за воду ( потрбно је да није од лаганог материјала, најбоље металне), крпу за брисање четки и сл.

Вајање

Тај део задатка састоји се од рада у глини.  Фотографије предлошка које су дводимензионалне површине треба транспоновати у тродимензионалне облике (у виду просторног решења по сопственом нахођењу). Ученицима је остављена слобода да приликом преношења дводимензионалних облика у тродимензионалне унесу и неке своје личне интерпретације гледаног дела као предлошка. Ученици ће радити на приложеној подлози на којој ће рад остати.  Када заврше свој рад попуниће цедуљу за шифровање, залепити коверат и ставити га испод подлоге на место које мора бити суво.

  • Материјал

Школа обезбеђује глину за вајање и подлогу.

Ученици обезбеђују мале и средње величине шпахтле за вајање.