Шеф рачуноводства

Дијана Крсмановић, дипломирани економиста

tel.  036 / 326-700

Уметничка школа у Краљеву
ул. Цара Лазара 38
тел. 036/326 700
36000 Краљево
umetnicka@mts.rs