Од понедељка 21.2.2022. настава ће се обављати по првом моделу-непосредним остваривањем образовно-васпитног рада

Тим за прећење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 18.02.2020. године, у складу са стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021-2022 годину, донео је следећу

О Д Л У К У

Све основне и средње шлоле у Републици Србији примениће од понедељка 21. фебруара 2022. године први модел организације образовно-васпитног рада – непосредно остваривање образовно васпитног рада.