ШКОЛА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Школа за таленте – цртање, дизајн графике, ентеријер, обликовање, вајање, сликање, графичке технике, зидно и штафелајно сликарство – Уметничка школа у Краљеву