Аанкетирање родитеља

Драге колеге,

У складу са дописима које смо добили од стране МПНТР потребно је извршити анкетирање родитеља и прикупити њихова мишљења о организацији наставе у наредној школској години. Као што знате МПНТР нуди два модела организације наставе  за ученике средњих школа:
– модел А : Настава на даљину
– модел Б : Настава по комбинованом моделу
Сви детаљи ових модела се налазе у приложеном документу.
Одељењске старешине су у обавези да прикупе мишљења свих родитеља до среде, 19.08.2020. године, и да их доставе директору школе. Начин анкетирања одредите сами (путем мејла, телефона, вибера), потребно је да имате доказ да сте сваког родитеља контактирали и доказ да се свако определио за један од ова два модела.
Одељењске старешине првог разреда, Алиса и Слађа, могу да узму контакт телефоне родитеља из регистратора који се налази у канцеларији правника и педагога.
Напомињемо да је веома важно да благовремено прикупите ове податке, будући да се ове недеље одржати састанци (једно од полазишта је мишљење родитеља) и донети одлука о начину организације наставе.

Пуно поздрава,
ПП служба