Архива дежурства

ПОНЕДЕЉАК – 07.09.2020.

Пре подне: Радоња Ерчевић- у школи / Бзенић Горан – двориште

По подне: Милан Марковић- у школи / Владан Поповић- двориште

УТОРНИК– 08.09.2020.

Пре подне: Зоран Јаковљевић- у школи / С. Вукојевић; И.Грчић – двориште

По подне: С.Јелић- у школи / Љ. Парезановић- двориште

СРЕДА

Пре подне: Н. Миловановић-Велимировић- у школи / Б.Босић – двориште

По подне: О. Лазаревић – у школи / И. Стајић- двориште

ЧЕТВРТАК

Пре подне: С. Вуксановић – у школи / Т. Патрић. – двориште

По подне: С. Вукојевић; И. Грчић – у школи / Ж. Андријанић- двориште

ПЕТАК

Пре подне: С: Поповић- у школи / С. Баралић; Т. Патрић – двориште

По подне: Љ. Парезановић; И. Грчић- у школи / М. Марковић; Г. Бзенић – двориште