Ана Црноглавац, ученица трећег разреда Уметничке школе у Краљеву, је освојила треће место на Великом конкурсу ФСУ на тему ”Живот”. Ментор: проф. Силвија Митровић