Допис о организацији рада од 20. септембра

детаљније:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Број: 601-03-00033/5/2021-15
Датум: 16.09.2021. године
Немањина 22-26

ШКОЛСКИМ УПРАВАМА ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПРЕДМЕТ: Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 20. септембра 2021. године

Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 16.09.2021. године, а у складу са одлукама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Сом1д4-19 и стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Основне и средње школе у Републици Србији ће наставити са првим моделом организације образовно-васпитног рада осим у градовима/општинама и ситуацијама које су наведене и описане у овој одлуци.

2. Други модел организације образовног рада примениће се од понедељка 20. септембра 2021. године у седмом и осмом разреду основне школе на територији следећих општина и градова:

1. Ариље
2. Богатић
3. Ваљево
4. Лајковац
5. Ивањица
6. Књажевац
7. Коцељева
8. Крагујевац
9. Топола

3. Други модел организације образовног рада примениће се од понедељка 20. септембра 2021. године у средњим школама на територији следећих општина и градова:

1.  Београд
2.  Бор
3.  Петровац на Млави
4.  Зајечар
5.  Косјерић
6.  Пријепоље
7.  Чајетина
8.  Бојник
9.  Власотинце
10. Лесковац
11. Вршац
12. Ваљево
13. Уб
14. Богатић
15. Владимирци
16. Крупањ
17. Шабац
18. Горњи Милановац
19. Лучани
20. Чачак
21. Алексинац
22. Ниш
23. Сокобања
24. Бабушница
25. Велика Плана
26. Смедерево
27. Смедеревска Паланка
28. Деспотовац
29. Јагодина
30. Параћин
31. Свилајнац
32. Ћуприја
33. Врање
34. Трговиште
35. Александровац
36. Трстеник
37. Краљево
38. Нови Пазар
39. Тутин
40. Кикинда
41. Рума
42. Прокупље
43. Аранђеловац
44. Крагујевац
45. Топола

4. Трећи модел организације образовног рада примениће се од понедељка 20. септембра 2021. године у средњим школама на територији следећих општина и градова:

1. Бајина Башта
2. Ужице
3. Лебане
4. Лајковац
5. Љиг
6. Ивањица
7. Бела Паланка
8. Сремска Митровица

5. Трећи модел организације образовног рада примениће се у основним и средњим школама на територији АП Косово и Метохија. Одлука о организацији образовног рада по трећем моделу у основним и средњим школама на територији АП Косово и Метохија донета је након додатних анализа индикатора за процену епидемиолошке ситуације, а на захтев територијално надлежног Завода за јавно здравље у Косовској Митровици. Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа је након додатне анализе епидемиолошке ситуације и консултација са колегама на терену закључио да је евидентна интензивна трансмисија вируса на овом простору са повећањем броја оболелих од СОМП)-19, као и да постоји ограничење у примени мера превенције и сузбијања инфекције у школама.

6. Поступак код појаве случајева инфекције код ученика у школама У ситуацијима када се појаве случајеви инфекције вирусом ЗАКЗ-СоМ-2 код ученика, родитељ о томе обавештава школу. Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама:

6.1. Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за то одељење.

6.2. Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад по другом (комбинованом) моделу наставе. На групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за ту групу.

6.3. Уколико применом раније прописаних критеријума и даље постоје елементи за разматрање преласка на трећи модел наставе целе смене или целе школе, директор, без одлагања, обавештава надлежну школску управу и територијално надлежни институт/завод за јавно здравље, који процењује ситуацију, утврђује епидемиолошке ризике и доноси коначну одлуку о којој обавештава школу.

6.4. За одељења која тренутно, због најмање два ученика похађају наставу на даљину, почевши од 20. септембра 2021. године примењују се критеријуми наведени у тачки

6.1 и тачки 6.2.

7. Имајући у виду доминантну трансмисију делта варијанте ЗАК5-СоМ-2, која може узроковати оболевање од СОМП0)-19 и код особа које су претходно прележале ову болест и код вакцинисаних особа неопходна је употреба заштитних маски за све запослене, укључујући и особе које су потпуно вакцинисане против СОМГр)-19 и особе које су прележале СОМП)-19.

8. Тим препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка у школи. Изузетно, када ученик из здравствених разлога не може да носи маску због контраиндикација које су потврђене стручним мишљењем лекара специјалисте, одговарајуће гране медицине, потребно је организовати рад тако да овај ученик борави у школском простору без маске, при чему је потребно повећати физичку дистанцу са другим ученицима и запосленима и појачати примену свих мера заштите (дезинфекција руку, чишћење и дезинфекција наставних средстава и простора). Овај изузетак могуће је применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара специјалисте одговарајуће гране медицине и то по правилу у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

9. С обзиром на то да су током надзора уочени значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, препоручује се родитељима, ученицима и запосленим у школама да строго и доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно је важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се током окупљања не примењују прописане мере личне заштите.

 10. Све основне и средње школе у Републици Србији су у обавези да у потпуности обезбеде примену пет кључних мера стратегије за смањење ризика. Од почетка школске године је успостављен епидемиолошки надзор у циљу раног откривања трансмисије инфекције међу ученицима и предузимања мера у складу са усвојеним документима.

Пре доношења одлуке, за сваку локалну самоуправу разматрани су општа епидемиолошка ситуација, затим подаци из надзора о оболевању од ковид-19 код ученика и наставника, као и подаци о утврђеним кластерима оболелих, односно броју одељења која су прешла на трећи модел наставе услед оболевања ученика.

Прелазак на трећи модел наставе у појединим локалним самоуправама током претходне две недеље није утицао на побољшање епидемиолошке ситуације на тим територијама. Такође, подаци из надзора указују да су стопе оболевања код ученика ниже него у општој популацији.

Процена епидемиолошке ситуације у јединицама локалне самопураве је извршена на основу података који се односе на:

– интензитет трансмисије вируса у свакој локалној самоуправи,
– проценат инфицираних ученика и наставника на нивоу локалне самоуправе,
– проценат одељења у свакој локалној самоуправи која су прешла на трећи модел наставе услед оболевања ученика,
– могућности примене мера превенције и сузбијања инфекције у школама,
– обухват имунизацијом у општој популацији и код радника у образовању,
– могућност промене модела у случају масовније појаве оболевања на одређеним територијама на основу искустава која су стечена током примене мера у претходној школској години,
– важност редовног школовања за ученике, породице и друштво у целини,

11. Одлука о моделима образовно-васпитног рада од 20. септембра 2021. године донета је уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

12. Следећи састанак Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа биће одржан 23.09.2021. године, када ће се поново сагледати актуелна епидемиолошка ситуација ради доношења потребних мера за сузбијање ширења епидемије

SARS-CoV-2.

Срдачно, 
ПРВИ ПОТПРЕДСЕДНИК И МИНИСТАР У ВЛАДИ
Бранко Ружић