Добар смештај за наше ђаке из других места – Дом ученика Краљево

Дом ученика у Краљеву радо прихвата наше ученике и обезбеђује им завидне услове за рад и становање. Уколико желите можемо вас упутити у поступак пријема у Дом ученика и направити први контакт између вас и те установе.

Сајт – Дом ученика (улаз)