ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Списак кандидата са распоредом полагања по учионицама биће истакнут у среду 12.05.2021. г. најкасније до 18,00 часова.

Распоред полагања пријемног испита:

ПЕТАК    14.05.2021. –  цртање од 09:00 до 12 часова
СУБОТА 15.05.2021. –  сликање 09:00 до 12 часова
НЕДЕЉА 16.05.2021.   –вајање 09:00 до 12 часова

  • кандидати су у обавези да сва три дана, приликом приступања полагању испита, имају код себе оверену ђачку књижицу са фотографијом.
  • испит траје четири школска часа без паузе (180 мин.).
  • кандидати су у обавези да дођу најкасније 45 минута пре одређеног времена за испит а према утврђеном распореду.
  • забрањено је коришћење мобилних телефона на испиту.

Потребан материјал за испит који кандидати сами доносе:
Цртање: оловке различитих тврдоћа (по избору), гумица за брисање.
Сликање: темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.), четкице, палета, посуда за воду.
Вајање: вајарске шпахтле.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Моле се ученици да према следећем распореду буду испред школе како би се извршила прозивка и не би стварала гужва: 

  • кандидати из учионице бр. 2 у 07:50 часова
  • кандидати из учионице бр. 3 у 07:55 часова
  • кандидати из учионице бр. 4 у 08:00 часова
  • кандидати из учионице бр. 6 у 08:05 часова
  • кандидати из учионице бр. 7 у 08:10 часова
  • кандидати из учионице бр. 8 у 08:15 часова

Прелиминарни резултати пријемног испита биће истакнути до 18.05.2021.г. у 8,00 часова.

Приговори на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник о упису ученика у средње школе могу се улагати до 12h наредног дана у односу на одржани део Пријемног испита (за цртање до 12h 15.05.2021., за сликање до 12h 16.05.2021., за вајање до 12h 17.05.2021.).

Приговори на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

Приговоре за погрешно сабирање  бодова могуће је поднети од 10 h до 16h 18.05.2021.

Комисија за приговоре даје одговор за сваки предвиђени рок за приговор до 18h текућег дана.

19.05.2021.г. до 08,00 часова истицање коначних резултата пријемног испита.

Радове са пријемног испита није могуће преузети.

Материјал
Школа обезбеђује папир за цртање, папир за сликање и глину за вајање (око 1000 г). Ученици обезбеђују оловке за цртање, темпера боје природног порекла, без икаквих додатака (нису дозвољене акрилне, јајчане и сл.) и четке за сликање, као и мале шпахтле за вајање.