КАЛЕНДАР

Среда, четвртак 01. и 02.07. 08.00-15.00 ч. – Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података
Недеља 05.07. од 08.00ч. – Провера листе жеља од стране ученика у основним школама

Недеља 05.07. од 08.00-15.00 ч. – Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки

Понедељак 06.07. до 12.00ч. – Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе
жеља на званичном и техничком сајту

Среда 08.07. до 12.00 ч. – Објављивање званичних резултата расподеле по школама и
образовним профилима у основним и средњим школама

Четвртак, петак 09. и 10.07. 08.00-15.00ч. – Упис ученика у средње школе – први уписни круг