05. 07.-Провере,жалбе,исправке листе жеља!

Недеља 05. јул – од 08.00 – 15.00 – Провера листе жеља, пријем евентуалних жалби и унос евентуалних исправки!

Листа жеља попуњава у основној школи. Одељењски старешина има обавезу да децу и родитеље упути у начин правилног попуњавања листе. Сваки град и сваки профил имају своје ознаке које чине шифре сваког профила (наведено испод текста) и треба их пажљиво уписати. Исти профил има различиту шифру у различитим градовима. У листу жеља потребно је уписати више шифри односно профила како би се осигурала могућност уписа средње школе. У случају Уметничке школе, најпаметније је уписати све профиле наше школе жељеним редоследом а након њих уписати и профиле алтернативних занимања у другим школама. Могуће је, после наша три профила уписати и профиле Уметничких школа у другим градовима, уколико се жели школовати на жељеном профилу, без обзира на место пребивалишта.

Уметничка школа у Краљеву
36000 Краљево, Цара Лазара 38, Тел: 036/326-700
umetnicka@mts.rs www.umetnicka-kv.net/

Подручје рада: Култура, уметност и јавно информисање

Шифре профила:
RSKR UI 4T11S – ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР
RSKR UI 4T15S – ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ
RSKR UI 4T14S – ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА