Metafizička giljotina – Asamblaž u službi performansa

detalji:

  • Antička glava (gips) – metafora filozofije
  • Zupčanici i žica – metafora kretanja, budućnost
  • Sečivo giljotine – ogledalo sa tekstom – aluzija na srednji vek
  • Odrubljena antička glava (gips) aluzija na posledice otuđenosti i stradanja duha
  • Metafizički sud – učenici i profesor umetničke škole

01konstrukcija-asamblaza--umetnicka-skola-kraljevo 02konstrukcija-asamblaza--umetnicka-skola-kraljevo 03-konstrukcija-asamblaza--umetnicka-skola-kraljevo 04-konstrukcija-asamblaza--umetnicka-skola-kraljevo 05-konstrukcija-asamblaza--umetnicka-skola-kraljevo 06-konstrukcija-asamblaza--umetnicka-skola-kraljevo