|

Допис министарства -“Microsoft Teams” и настава на предмету Информатика

Стигло данас 24.09.2020.

С поштовањем,
Бојана Маринковић, руководилац ШУ Краљево
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Краљево, Трг Јована Сарића бр. 3, 2. спрат, канцеларија 230
тел. 036 308 706, 308 707

ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
– директору –
Поштовани,
Овим путем Вас обавештавамо да налози за Microsoft Office 365 (у оквиру којег је и апликација Teams), који су достављени на адресе електронске поште школа крајем марта/почетком априла текуће године, ученицима могу бити изузетно корисни за предмет Информатика и рачунарство, као и предмет Рачунарство и информатика и могу омогућити свим ученицима да на равноправан начин овладају градивом поменутог предмета. Сходно томе, неопходно је да школе које ученицима нису поделиле добијене налоге то учине што скорије, и то пре свега ученицима који имају поменуте предмете.

Такође Вас обавештавамо и да је у Информациони систем “Доситеј” уведена могућност ресетовања шифре за Microsoft Office 365 налоге, те да се том приликом генерише привремена шифра коју је потребно доставити кориснику, а коју ће корисник морати да промени приликом првог приступа платформи.

Поред претходног, у оквиру Microsoft Teams апликације је пуштена у рад и нова функционалност која омогућава да ученици поставе, односно промене име под којим су видљиви наставницима. Промена имена је на добровољној бази, уколико су родитељ и ученик сагласни са постављањем, односно променом имена под којим се ученик види у систему. Доступност поменуте функционалности може да се контролише од стране наставника, за шта је у прилогу дато кратко упутство. У прилогу се налази и кратко упутство за ученике за коришћење функционалности за промену имена.
Још једном указујемо и на обавезу школа да, у вези са одабраним алатом за извођење наставе на даљину и обавештавањем родитеља о обради података о личности у оквиру исте, у свему поступају у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.
Срдачан поздрав,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја