ОБАВЕШТЕЊЕ ПЕДАГОГА

У циљу испуњења обавеза везаних за крај наставне године, молим вас да што хитније урадите/доставите следеће:

  1. Председници Стручних већа

*Записнике са одржаних састанака стручног већа у школској 2019/2020. години (М. В. – Р. Е. – Љ. П.)

  • Обавезно их евидентирати у ЕсДневнику

2. Записнике са састанака

*Тим за заштиту ученика од  насиља, злостављања и занемаривања (координатор Б. Г.)

3. Сви наставници да ураде

*Извештај о стручном усавршавању у шк. 2019/2020. (у установи и ван установе) – достављају руководиоцу стручног већа

НАПОМЕНА: Извештај треба урадити у електронској форми, а формулари се налазе на рачунару у наставничкој канцеларији, у оквиру фолдера „ОНО ШТО ВАМ ТРЕБА“, па у склопу њега у фолдеру „Стручно усавршавање“.

  • стручно усавршавање Ван установе подразумева искључиво акредитоване семинаре који се налазе у Каталогу стручног усавршавања (има их и на сајту ЗУОВ-а)

*Наставници који су држали часове припремне наставе за матурске, ванредне испите да их евидентирају у ес дневнику.

4. Одељењске старешине су у обавези да ажурирају:

*Ес Дневник

*Матичну књигу свог одељења

ПП служба