Обавештење наставницима и ученицима о начину извођења наставе

Од 13. 09. сви часови се одржавају путем Гугл платформе (на даљину), у реалном времену, и у трајању од 45 минута. Ученици су у обавези да похађају све часове у пуном трајању. Наставници ће евидентирати све изостанке ученика. Све примедбе око извођења наставе могу се упућивати стручним сарадницима и директору који ће вршити посете часовима по распореду истакнутом (ускоро) на сајту школе.

Наставници који имају техничких проблема око одржавања наставе на даљину, наставу ће одржавати са школских рачунара. Неопходно је у ту сврху, пријавити се стручној служби.

Директор школе,
мр Велимир Зеленовић