ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ЗА УЧЕНИКЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

Ученици II, III и IV разреда потребно је да изврше упис до 31.8.2023. Уписнице могу преузети код одељенских старешина, или у педагошко-правној служби.