Организација рада средњих школа

У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Влада Републике Србије донела је одлуку да све средње школе у Рспублици Србији, у седмици од 8. до 12. мар rа 2021. године остварују наставу на даљину. У циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених достављамо препоруке за организацију рада средњих школа у наредном периоду. Сви облици наставе и учења (теоријска настава, вежбе, практична и блок настава) у свим средњим школама у Републици Србији изводе се на даљину у наведеном периоду.

детаљније у прилогу: