|

Паспоред одржавања већа

Одељенска већа:

ПОНЕДЕЉАК 21.12.2020

10:30 часова -1/1

10:45 часова – 1/2

11:00 часова – 2/1

11:15 часова – 2/2

11:30 часова – 3/1

11:45 часова – 3/2

12:00 часова – 4/1

12:14 часова – 4/2

СРЕДА 23.12.2020.

10:30 часова – Наставничко веће