Почетак нове школске године

Ученици првог разреда полазе у школу у четвртак 01.09. У 8.30 часова где ће са одељенским старешинама договорити све око организације почетка школске године (потребан прибор, књиге и сл.).