ДИНАМИКА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА


УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ за школску 2020/2021.

• Динамика пријемног испита

Од 18. до 21.маја 2020.г, пријављивање кандидата за полагање пријемног испита (пријављивање је могуће обавити mail-ом на mail адресу школе или непосредно у самој школи). Кандидати који се пријављују непосредно у школи у обавези су да термин за долазак за пријављивање договоре телефонским путем са школом. Неопходно је да пријављивање изврше и кандидати који су пријављивање обавили током априла месеца путем апликације на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Потребни подаци на пријави за полагање пријемног испита: презиме и име кандидата, име родитеља (законског заступника), датум рођења, основна школа коју завршава кандидат, општина на којој се налази основна школа, број мобилног телефона родитеља (законског заступника) кандидата који ће бити доступан у време реализације пријемног испита.

10.јун у 16h: У Школи ће бити истакнут списак кандидата по азбучном редоследу са распоредом полагања по учионицама.

11.јун у 18.00 -Комисија за поставку задатака свим групама кандидата аранжира поставку за цртање у просторијама где ће се полагати пријемни испит

12.јун, Полагање испита из Цртања у 8.00 ч.

13.јун, Полагање испита из Сликања у 8.00 ч.

14.јун, Полагање испита из Вајања у 8.00 ч.

Жалбе на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник могу улагати до 12h нарeдног дана у односу на одржани део Пријемног испита

– за цртање до 12h 13.6.2020,

– за сликање до 12h 14.6.2020,

– за вајање до 12h 15.6.2020.

Жалбе на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

Жалбе на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

16.јун, 8.00Истицање прелиминарних резултата пријемног испита у Школи.

17.6.2020., 8.00Истицање коначних резултата пријемног испита у Школи.