Правила у време спровођења пријемног испита 14, 15. и 16. маја 2021. год


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У циљу обезбеђивања епидемиолошке безбедности ученика и запослених у време спровођења пријемног испита 14, 15. и  16. маја 2021. год

потребно је поштовати следећа правила:

  • дежурни наставници у школу долазе у 800  часова
  • прозивка ученика обављаће се у 830  часова
  • комисије за шифровање и дешифровање у школу долазе у 1130  часова
  • при уласку у школу потребно је прећи кроз дезобаријеру (сунђер натопљен дезинфекционим средством) у циљу дезинфиковања обуће
  •  по уласку у школу употребити постављен дозер за дезинфекцију руку
  • обавезно ношење заштитних маски на прописан начин 
  • између свих особа у просторији потребно је држати прописану удаљеност 
  • избегавање међусобног контакта ученика, као и њихових сусрета у ходницима  и тоалетима
  • у школи не сме бити беспотребног задржавања

Директор школе,

мр Велимир Зеленовић