| |

ИНФОРМАЦИЈЕ  О  ПОЛАГАЊУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ У КРАЉЕВУ – за шк. 2024/2025

9. мај  од  8:00 сати – истицање листе кандидата са распоредом полагања по учионицама

10. мај (петак) – полагање испита (од 09:00 до 12:00 часова) – Цртање

 • прозивка ученика од 8.20 часова (обавезно је да ученик са собом понесе ђачку књижицу са овереном  фотографијом)
 • ученици су у обавези  да са собом  понесу оловке  за цртање и гумице.
 • ради се 4 школска  часа, без паузе (180 мин.)
 • након завршеног испита  ученик је у обавези да погледа распоред рада за наредни дан

11. мaj (субота) –  полагање испита (од 09:00 до 12:00 часова) – Сликање

 • прозивка ученика од 8.20 часова (обавезно је да ученик са собом понесе ђачку књижицу са овереном  фотографијом)
 • ученици су у обавези  да са собом  понесу темпере  боје, четке за сликање, палету, крпу  и посуду за  воду
 • ради се 4 школска часа, без паузе (180 мин.)
 • након завршеног испита, ученик је у обавези да погледа распоред рада за наредни дан

12. мај (недеља)   –  полагање испита (од 09:00 до 12:00 часова) – Вајање

 • прозивка ученика од 8.20 часова (обавезно је да ученик са собом понесе ђачку књижицу са овереном  фотографијом)
 • ученици су у обавези  да са собом  понесу мале  шпахтле за  вајање
 • ради се 4 школска  часа, без паузе (180 мин.)

Приговори на евентуалне нерегуларности у односу на Правилник о упису ученика у средње школе могу се улагати до 12 часова наредног дана у односу на одржани део Пријемног испита (за цртање до 12 часова 11.05.2024., за сликање до 12 часова 12.05.2024., за вајање до 12 часова 13.05.2024.).

Комисија за приговоре даје одговор за сваки предвиђени рок за приговор до 18 часова текућег дана.

13-21.05.2024. – прелиминарни резултати пријемног испита

13-21.05.2024. – подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита

Напомена: могуће је уложити приговор на погрешно сабирање  бодова 

Приговори на вредновање радова од стране комисије за оцењивање се не могу улагати.

14-22.05.2024. –  истицање коначних резултата пријемног испита 

Радове са пријемног испита није могуће преузети

Додатне информације на телефон 036-326-700 (од 9 до 15 часова) или на мејл школе umetnickaskolakv@gmail.com