|

Приручник за пројектну наставу

Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину и допуњене Препоруке за превенцију од COVID 19
Поштована/-и,
Обавештавамо Вас да је на линку https://jpd.rs/images/preuzmite/Prirucnik_za_nastavu.pdf доступан Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину који је намењен наставницима и стручним сарадницима. 
Такође, обавештавамо Вас да на линку http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Skole.pdf можете преузети допуњену верзију Препорука за превенцију од COVID 19 које је припремио Институт за јавно здравље Србије “др Милан Јовановић Батут” . У односу на утврђене канале информисања и комуникације на нивоу школе потребно је да обезбедите да сви запослени буду упознати са овим препорукама. Овај материјал, у делу који се односи на превенцију и заштиту лица, треба користити и у раду са ученицима, на начин који је прилагођен узрасту ученика.
Срдачно,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја