Продужен је рок за привајављивање ученика за полагање пријемног испита!

Одлуком МПНТР продужен је рок за привајављивање ученика за полагање пријемног испита! Пријаве се могу поднети у школи до четвртка, 22. априла, до 12часова.