Календар уписа у средњу школу са изменама

Календар уписа усредњу школу – интегрални текст (напомена: у календару су урађене одрђене промене које можете вудети на табели испод)

Саопштење Министарства преосвете и ревидирани календар уписа у средњу школу