Распоред родитељских састанака- понедељак 31.08.2020.

1/1 ( о. старешина Алиса Матовић) група А – 08: 35

1/1 ( о. старешина Алиса Матовић) група Б – 08:50

1/2 ( о. старешина Слађана Вукојевић) графички дизајн- 09:10

1/2 ( о. старешина Слађана Вукојевић) ентеријер09:25

2/1( о. старешина А. Златојевић) група А – 09: 40

2/1( о. старешина А. Златојевић) група Б- 09:55

2/2( о. старешина Станислава Поповић) графички дизајн – 10:15

2/2 ( о. старешина Станислава Поповић) ентеријер – 10:35

3/1 ( о. старешина Светлана Вуксановић) група А – 10:55

3/1 ( о. старешина Светлана Вуксановић) група Б – 11:15

3/2 ( о. старешина Ивана Стајић) графички дизајн – 11:45

3/2 ( о. старешина Ивана Стајић) ентеријер – 12:05

4/1 ( о. старешина Саша Баралић) група А – 12: 25

4/1 ( о. старешина Саша Баралић) група Б – 12: 45

4/2 ( о. старешина Слободан Јелић) графички дизајн – 13:05

4/2 ( о. старешина Слободан Јелић) ентеријер – 13: 25