БУДИМО ОДГОВОРНИ

УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЉИ И НАСТАВНИЦИ!

ОКОЛНОСТИ ПОД КОЈИМА СЕ ОДРЖАВА НАСТАВА НЕРЕДОВНЕ СУ АЛИ ЗАЈЕДНО МОРАМО И МОЖЕМО УЧИНИТИ СВЕ ДА БУДЕМО УСПЕШНИ И У ОВАКВИМ СИТУАЦИЈАМА.

НАСТАВА СЕ ТРЕНУТНО ОДВИЈА ПО КОМБИНОВАНОМ МОДЕЛУ – ЈЕДНА НЕДЕЉА У ШКОЛИ, ЈЕДНА ОН ЛАЈН. РИТАМ ПРОМЕНЕ ЈЕ ДАКЛЕ РЕДОВНА НЕДЕЉНА НАИЗМЕНИЧНА СМЕНА УЧЕНИКА И ГРУПА .

ПРВЕ НЕДЕЉЕ У ШКОЛИ НА РЕДОВНОЈ НАСТАВИ СУ А-ГРУПЕ ЛИК. ТЕХНИЧАРА И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕРИ (ОСТАЛИ СУ ОН ЛАЈН)

ДРУГЕ НЕДЕЉЕ У ШКОЛИ НА РЕДОВНОЈ НАСТАВИ СУ Б-ГРУПЕ ЛИК. ТЕХНИЧАРА И ЕНТЕРИЈЕР (ОСТАЛИ СУ ОН ЛАЈН)

ЗА СВЕ ШТО ТРЕБА И ШТО НИСТЕ ДО САД САЗНАЛИ ОБРАТИТЕ СЕ УПРАВИ ИЛИ ДЕЖУРНИМ НАСТАВНИЦИМА