Враћамо се у школске клупе

  • – Настава се изводи по моделу првог полугодишта а по утврђеном календару рада за 2020-2021 годину.
  • – Прва смена – први и трећи разред
  • – Друга смена – други и четврти разред
  • – Прве недеље у школи – групе А Ликовних техничара и групе Графичких дизајнера
  • – На даље групе се мењају сваког понедељка